Keskiaikaisen Tallinnan interaktiivinen kartta

Kartan on tehnyt
Liisa Torniainen