Englanti-Suomi sanastoa

Internetissä on paljon englanninkielisiä keskiaikasivustoja, joissa esiintyvien sanojen merkitys ei aina ole selvä. Tässä pieni englanti-suomi keskiaikasanasto. Sanoja lisään lähinnä sitä mukaa, kun itse niihin törmään.

Katso myös Keskiaikaisia ammatteja-sivu.

Englanti Suomi
abbey luostari
absolution synninpäästö. Joistakin synneistä ainoastaan piispa tai piispa voi antaa synninpäästön.
acre eekkeri. Yhden päivänä aikana aurattavissa oleva pinta-ala.
advowson patronaattioikeus
amercement sakkorangaistus
anathema pannajulistus
apostate luopio
argent hopea (heraldiikassa)
armiger aatelismies (henkilö, jolla on vaakuna), aseenkantaja
arquebus hakapyssy
ashlar harkkokivi, neljäkäskivi
assize kuninkaan ja vasallien tapaaminen, käräjät
asylum turvapaikka
attainder kansalaisoikeuksien, perintöoikeuden ja omaisuuden menetys, liittyi usein lainsuojattomaksi julistamiseen tai kuolemantuomioon
azure (taivaan)sininen (heraldiikassa)
bailey linnan ulkomuuri, linnanpiha
bailiwick voutikunta, bailiffin virkapiiri
barbican (pieni) ulkovarustus, vartiotorni
barley ohra
baron paroni, vapaaherra
baronage paronikunta, panorit
baroness paronitar, vapaaherratar
barony 1. (Irl) kreivikunnan osa 2. (Skotl) iso herraskartano 3. paronin arvo
barrow hautakumpu
Bavaria Baijeri
Bohemia Böömi
bordar torppari. Vilhelm Valloittajan Domesday-verokirjassa bordarilla oli enemmän maata kuin cottarilla, mutta vähemmän kuin villeinillä.
borough, burg, burgh, burh vapaakaupunki. Alun perin linnoitettu maatila tai asutus.
bull (kirk) bulla, paavin virkakirjelmä
cathedral 1. tuomiokirkko 2. katedraali 
chancel (kirk) pääkuori
Charter of Franchise erioikeuskirja, asiakirja jolla vahvistettiin maaorjan vapauttaminen tai myönnettiin kaupungille itsehallinto. Ks. borough
chivalry 1. ritarillisuus 2. ritaristo
clergy papisto, kirkonmiehet
cloister luostari
collegiate kollegiaalinen/kolleginen eli virkaveljellinen, toverillinen
coloni Vapaa tai puolivapaa maanviljelijä Rooman imperiumin loppuajalla.
corvée päivätyövelvollisuus, taksvärkki
cottar torppari. Vilhelm Valloittajan Domesday-verokirjassa cottar oli alimman luokan maatyöläinen, jolla oli alle 4 eekkeriä maata.
count kreivi (ei Brit.)
countess kreivitär
crusade ristiretki
danegeld osan Englantia valloittaneille viikingeille maksettu vero
danelaw, danelagen Tanskalaisten hallitsema alue Pohjois- ja Itä-Englannissa.
demesne 1) kruununmaa 2) kartanonherran omistama maa, jota alustalaiset hoitivat.
dreng Ks. thegn
dub lyödä ritariksi
duchess herttuatar
duchy herttuakunta
duke herttua
dungeon 1. vankityrmä, maan alla sijaitseva vankila 2. alun perin ruhtinaan torni, ransk. donjon, jonka pohjakerroksen alla oli maahan kaivettu vankityrmä.
earl jaarli (Brit., vastaa kreiviä)
ecclesiastical 1. kirkollinen 2. hengellinen 3. papillinen
escheat lääninherran oikeus saada takaisin läänitetyt maat, mikäli niiden haltija kuolee ilman perillisiä tai julistetaan lainsuojattomaksi
exchequer kuninkaan verokamari, valtiokonttori
excommunication pannaan julistus
eyre lääninherran oikeus tarkastaa vasallinsa hallussa oleva omaisuus
fealty vala, jolla vasalli vannoi uskollisuutta lääninherralle. Vannottiin käsi Raamatulla tai pyhäinjäännösten luona.
feudalism feodalismi, läänityslaitos
fief, fiefdom läänitys, lääni
forfeiture lääninherran oikeus ottaa läänitys pois vasallilta, joka ei täytä velvollisuuksiaan
fortres fiefdom linnalääni
freelance nyk. erikoisosaaja, joka harjoittaa ammattiaan ilman vakituista työtä. Alkujaan palkkasoturi.
freeman 1) vapaamies 2) kunniaporvari
geld vero, joka käytettiin armeijan tai laivaston ylläpitoon
guild kilta
heresy kerettiläisyys
heriot kuolinvero, lääninherran oikeus ottaa tietty summa kuolleen maaorjan tai vuokraviljelijän jäämistöstä. Kuolinveroa ei yleensä peritty, jos vasalli kuoli taistelussa lääninherran puolesta.
hidage dokumentti, johon kirjattiin kaupunkien ja kreivikuntien verotiedot. Yksikkönä oli hide.
hide pinta-alan mitta, n. 80-120 eekkeriä
homage 1. kunnianosoitus 2. uskollisuudenvala (lääninherralle)
hop humala (oluenteossa käytettävä kasvi, Humulus lupulus)
hue and cry takaa-ajohuuto, kutsuhuuto rikollisen takaa-ajoon. Rikoksen huomaajan velvollisuus oli kehottaa muita rikollisen takaa-ajoon ja muiden velvollisuus oli osallistua rikollisen kiinni ottamiseen.
hundred Kreivikunnan tilojen jako pienempiin yksikköihin niin, että yksi hundred sisälsi 100 hiden verran maata
infidel vääräuskoinen, pakana
interdict interdikti
jousting turnajaiset
knight(s) hospitaler johanniittaritari(t)
knight(s) templar temppeliritari(t)
landgrave maakreivi (saks. Landgraf)
lay-brother maallikkoveli, lat. conversi.
layman, laymen maallikko, maallikot
liege asiayhteydestä riippuen joko 1. lääninherra tai 2. vasalli
mail rengaspanssari
manor kartano, itsenäinen (vuokra)tila. Kartanolla oli oma oikeusistuin ja istuntosali. Yhdellä kylällä saattoi olla monta kartanoa ja yksi kartano saattoi omistaa maata useista kylistä.
mantle (vanh) viitta, vaippa, mantteli
march, marchland rajamaa
marquess (Brit.), marquis markiisi
marquise markiisitar
merchet korvaus, jonka maaorja maksaa lääninherralle, jos maaorjan tytär menee naimisiin toisen lääninherran alaisuudessa olevan miehen kanssa
miracle play miraakkelinäytelmä
moat vallihauta, vesihauta
morality play moraliteetti
motte and bailey linnoitus, jossa ulkomuurin (bailey) sisäpuolella olevan kummun (motte) päällä on erillinen puusta tai kivestä tehty linnoitus tai torni. Mikäli sopivaa kukkulaa ei ollut, ulkomuurin ympärille kaivettiin vallihauta, josta saadusta maasta tehtiin kukkula linnoitusta varten.
mural muurin osa, esim. mural tower on muuritorni
nave (kirk) keskilaiva
noble 1. aatelinen 2. noobeli, brittiläinen kultaraha
or kulta (heraldiikassa)
ordeal jumalantuomio
order ritarikunta, veljeskunta, munkkikunta tai nunnakunta
parapet rintavarustus
parchment pergamentti
pavise jousimiesten käyttämä suuri kilpi
pew kirkonpenkki
pilaster seinäpylväs
plackart alaruumista suojaava haarniskanosa, joka on rintapanssarin alapuolella
plate suomupanssari, metallilevyistä tehty haarniska
plouhgland auranala (verotusyksikkö), viljelysmaa
poleyn (haarniskan) polvensuojus
portcullis laskuristikko
postern salakäytävä, takaportti
priory priorin tai priorittaren hallitsema uskonnollinen rakennus, yleensä luostari
purpure purppura (heraldiikassa)
quarrel (varsijousen) nuoli
quintain turnajaisten harjoitusmaali
rampart varustus
relic pyhäinjäännös

revetment

puulla, kivellä tai muulla materiaalilla verhottu vallihaudan seinä
roadhouse kestikievari
rood screen (kirk) kuoriaitaus
rule (kirk) luostarisääntö
sable musta (heraldiikassa)
sallet kasvoja suojaamaton kypärä, jollaista jousimiehet usein käyttivät
sanctuary ks. asylum
sanguine verenpunainen (heraldiikassa)
scarp vallihaudan jyrkkä reuna
scriptorium luostarin kirjoitushuone, jossa kopioitiin vanhoja käsikirjoituskai tai kirjoitettiin uusia
scutage vero, jota ritari saattoi maksaa lääninherralle asepalveluksen ohella
shire (Brit.) kreivikunta
simony simonia
soke tuomiopiiri, tuomivalta
squire 1. (hist) aseenkantaja 2. kartanonherra, tilanomistaja
stirrup jalustin
stronghold linnoitus, linnake, tukikohta
targe pyöreä tai soikea kilpi
tasset (haarniskan) alavartalon suoja
tenné kellanruskea (heraldiikassa)
teutonic knight teutoniritari, Saksalaisen ritarikunnan ritari
thegn, thane taani
tillage viljely, viljelmä, viljelysmaa
tithe kymmenys
tonsure tonsuuri
tourney turnajaiset
town air is free air "kaupunki-ilma on vapaata ilmaa" Kaupunkien erioikeuskirjoissa käytetty lause, joka tarkoitti että maaorja, joka asui kaupungissa vuoden ja päivän ei ollut enää maaorja vaan vapaa mies.
trebuchet vastapainon avulla toimiva katapultii, heittokone, linko
trencher leipälauta, lautasena käytetty leivänpala
usury koronkiskonta, keskiajalla kristityt eivät saaneet periä korkoa kristityille annetuista lainoista. Kielto ei koskenut juutalaisia, jotka toimivat rahan lainaajina.
vambrace käsivarsihaarniska
wapentake vastasi hundredia danelagenin alueella
wardship holhous. Mikäli vasalli kuolee ja vasallin perillinen on alaikäinen, lääninherralla on oikeus läänityksen tuottoihin, mutta velvollisuus huolehtia läänityksestä perillisen täysi-ikäisyyteen asti.
vassal vasalli, läänitysmies
vellum pergamentti. Sama kuin parchment, mutta vellumia pidetään parempilaatuisena pergamenttina
vernacular kansanomainen, kansankieli, kansanmurre
vert vihreä (heraldiikassa)
viceroy varakuningas
villein vuokraviljelijä, myöh. maaorja. Vapaa mies ennen kuin maaorjuus tuli voimaan. Vilhelm Valloittajan Domesday-verokirjassa villein oli ylimmän luokan maanviljelijä, jolla oli 30-100 eekkeriä maata.
virgate 1/4 hideä
viscount varakreivi