Skandinavian paikannimiä

Nykyinen nimi
Viikinkiaikainen nimi
Lisätietoa
-
Danevirke
Tanska etelärajalle 800-luvun alussa rakennettu puinen vallitus. Danevirke ei tarjonnut kovin hyvää suojaa, sillä jo vuonna 815 frankkien keisari Louis hyökkäsi Jutlandiin ja vuosina 974-983 germaanit valtasivat Danevirken.
?
Valsgärde
Suuri pakanallinen hautausmaa Uppsalan lähellä, jonne haudattiin korkea-arvoisia ihmisiä, ei kuitenkaan kuninkaallisia.
?
Vendel
Suuri pakanallinen hautausmaa Uppsalan lähellä, jonne haudattiin kuninkaalliseen sukuun kuuluneita ihmisiä.
Ahvenanmaa
Åland
Ahvenanmaa oli alunperin suomalaisten asuttama. Asutusta oli kuitenkin harvassa ja 500-luvulta lähtien svealaisia alkoi muuttaa Ahvenanmaalle. Viikinkiajalla Ahvenanmaa oli svealaisten hallussa. Ahvenanmaa oli rikasta aluetta siihen asti, kunnes Birka tuhoutui ja Itämeren kaupankäynti siirtyi gotlantilaisten haltuun. Tämän jälkeen Ahvenanmaan merkitys väheni.
Bergen
Bjørgvin
Kuningas Olaf III perusti Bergenin 1070 jKr.
Birka
Birka
Perustettiin Björkön saarelle nykyisen Tukholman saaristoon 700-luvun lopulla. Autioitui 900-luvun lopulla, kun kaupankäynti siirtyi läheiseen Sigtunaan.
Gotlanti
Gotland
Viikinkiajalla Gotlanti oli itsenäinen valtio, jonka kulttuuri erosi Manner-Ruotsin kulttuurista.
Grönlanti
Grönland
"Vihreä maa". Nimen selittänee se, että Grönlannin ilmasto oli viikinkiaikana lämpimämpi kuin nykyisin.Ensimmäinen Grönlantiin saapunut viikinki oli Gunnbjorn Ulf-Krakuson, joka eksyi matkalla Norjasta Islantiin. Grönlantia yritettiin asuttaa tuloksetta n. 978, mutta vasta 983 Erik Punaisen johdolla saatiin aikaan pysyvä asutus.
Göteborg
Konungahella
Götajoen pohjoisrannalla sijainnut kauppapaikka, läh. nykyajan Göteborgia.
Hedeby
Haithabu
Viikinkiaikainen kaupunki Tanskassa, lähellä nykyistä Schleswigiä Saksassa. Haithabun asukasmäärä oli maksimissaan 1000-1500.
Helgö
Helgö
Saari Mälaren-järven rannalla. Birkan edeltäjä, joka hylättiin n. 800 kun Birka perustettiin.
Häme
Tavastland
Häme oli viikinkiajalla hajanainen muinaismaakunta. Häme jakaantui Vanajan Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Hämeessä on useita linnavuoria, jotka Vanajan Hämeessä muodostavat yhtenäisen ketjun. Vanajan Hämeen keskus oli Vanajanlinna, joka sijaitsi nykyisessä Hämeenlinnassa. Riimukivistä on löydetty Hämeeseen viittaavia nimiä, kuten "Tavast" ja "Tavastfjord". Hämeestä on löydetty mm. viikinkiaikaisia "Ulfbert"-miekkoja, joita viikingit hankkivat Frankkilasta. Viikingit eivät kuitenkaan koskaan valloittaneet Hämettä. Häme on venäjäksi Jem ja latinaksi Tavastia.
Islanti
Island
Gardar Ruotsalainen löysi Islannin n. 860 eksyttyään mysrkyssä ja nimesi saaren Gardarsholmiksi. Ensimmäistä asutusyritystä johtanut Floki Vilgerdarson nimesi saaren uudelleen Islanniksi.
Juutinrauma
Eyrasynd
-
Kalanti
Galand
Nykyisen Uudenkaupungin lähellä sijainnut asutuskeskus, joko kauppapaikka tai muinaismaakunta. Kalantiin päästiin ns. Kalantiväylää pitkin. Kalantiväylä haarautui viikinkien idäntiestä nykyisen Föglön alueella. Kalannista tehtiin kaupparetkiä Svealandiin jo ennen viikinkiaikaa.
Kaupang
Kaupang
Kaupang tarkoittaa markkinapaikkaa. Oslon vuonon lahdessa sijaitseva kauppakeskus, jossa pidettiin suuria markkinoita. Kaupang ei ollut pysyvästi asuttu ja se hylättiin n. 900, koska maan kohoamisen vuoksi Kaupangiin oli vaikea päästä mereltä. Nykyään Kaupang on 3 metriä merenpinnan yläpuolella.
Lade
Hlaðr
Puoli-itsenäisen jaarlikunnan keskus, n. 3 km nykyisestä Trondheimista pohjoiseen. Hlaðr jaarlit hallitsivat Trondelagia (aluetta Trondheimin vuonon ympärillä) ja kilpailivat Vestfoldin kuninkaiden kanssa.
Lund
Lund
Lund sijaitsee Skånessa, joka nykyään kuuluu Ruotsille, mutta viikinkiajalla oli tanskalaisten hallinnassa. Roskilden ohella toinen merkittävä hallinnollinen keskus. Asutusta 900-luvun lopulta lähtien.
Norja
Nordvegr
"Tie pohjoiseen". Norja on saanut nimensä rannikkosaarten suojaamasta reitistä pohjoiseen. Viikinkiajan alussa Norjassa oli noin tusina itsenäistä kuningaskuntaa ja päällikkökuntaa. Eteläisimmät olivat Tanskan hallussa. 800-luvun lopulla tanskalaisten ote herpaantui ja Harald Kaunotukka sai suurimman osan maasta haltuunsa. Tätä pidetään Norjan syntynä, mutta yksittäisiä itsenäisiä kuningaskuntia kuitenkin jäi Norjaan, mm. Hlaðriin.
Roskilde
Roskilde
Roskilde sijaitsee Själlannissa, Tanskassa. Roskilde sijaitsee suojaisessa lahdessa ja siitä tuli hallinnollinen ja uskonnollinen keskus 900-luvun lopulla. Roskilden suojaksi rakennettiin merivalli n. vuoden 1000 tienoilla. Ns. Skuldelevin laivat löydettiin Roskilden läheltä 1960-luvulla.
Ruotsi
Svealand (Svíthjóð), Gautland (Göötanmaa)
Ruotsi oli viimeinen valtio, joka syntyi viikinkivaltioista. Ruotsi yhdistyi 1172. Sitä ennen ruotsissa oli kaksi kansaa, sveat ja göötat. Ruotsin nykyinen nimi Sverige tulee sanasta Svearike eli svealaisten valtakunta.
Saarenmaa
Eyjar
-
Sigtuna
Sigtuna
Birkan seuraaja, perustettiin n. 970 Mälaren-järven pohjoisrannalle. Uskonnollinen keskus, jossa oli 7 kirkkoa. Sigtunan nousu aloitti Suomessa ns. muinaiskaupunkien aikakauden, jolloin entisille kauppapaikoille kehittyi kiinteä asutus ja väestö harjoitti aktiivista koti- ja ulkomaan kauppaa. Suomalaiset ja eestiläiset polttivat Sigtunan 1200-luvulla sotaretkellään.
Skandinavia
Norðrlönd
-
Smoolanti
Smálönd
-
Stokksund
Nordström
Mälaren-järven laskujoki, nyk. Nordström Tukholmassa.
Tanska
Tanmark
900-luvun puolivälissä tanskalaisia alettiin kutsua nimellä "tanmarkar" tai "danmarkar". Tanmark tarkoittanee yksinkertaisesti "tanenrajaa" eli Tanskan rajaa.
Trondheim
Thrándheimr
Islantilaisten saagojen mukaan Olaf Tryggvason perusti Trondheimin vuonna 997. 1000-luvulla Trondheimista tuli tärkeä kaupallinen ja uskonnollinen keskus.
Turku
Turku, "Trg"
Nykyinen Turku perustettiin 1229, mutta Turun lähistöllä on ollut kauppapaikkoja jo ennen sitäkin. Sana "turku" tulee muinaisvenäjän kielen sanasta "trg", joka lausutaan "turgu" ja joka tarkoittaa markkinapaikkaa. Nykyistä Turkua alettiin kutsua Suomen Turuksi erotukseksi muista markkinapaikoista eli turuista, joita oli pitkin Suomen rannikkoa.Sana "tori" taas on peräisin muinaisnorjan sanasta "torg". Sanonta "maailman turuilla ja toreilla" tarkoittaa siis "maailman markkinoilla ja markkinapaikoilla".
Vanha Uppsala
Uppsala
Pakanallinen kulttikeskus muutama kilometri nykyisestä Uppsalasta pohjoiseen. Uppsalassa oli suuri temppeli, joka oli pyhitetty Thorille, Odinille ja Freyrille. Uppsalassa oli myös kuninkaallinen hautausmaa.
Varsinais-Suomi
Finnland, Fennland
Viikinkiajan Suomi käsitti nykyisen Varsinais-Suomen. Varsinais-Suomi erottui Hämeestä kulttuurisesti ja muodosti samanlaisen muinaismaakunnan kuin Hämekin. Svealaista asutusta oli Suomen rannikolla jo ennen viikinkiaikaa, mutta svealaiset olivat selvä vähemmistö Suomessa. Todennäköisesti suomalaisilla ja svealaisilla oli suhteellisen hyvät välit keskenään. Viikinkien idäntie kulki Varsinais-Suomen saariston läpi.