« toukokuu 2008 | Blog | heinäkuu 2008 »

30.06.2008

Irtonaisia ja pääteltyjä langanpäitä - Loose and inwoven ends

Casbah-sukalla on pari, ihan totta, vaikka se tässä esiintyykin Seacoast Handpainted Merino/Tencel -sukan kanssa (jolla on myös pari). Mitäpä ei ihminen Ullan eteen tekisi, pukeutuisi vaikka eriparisukkiin?

There is a second Casbah sock, yes, there is, though here the sock is seen with the Seacoast Handpainted Merino/Tencel sock (that also has a pair). What wouldn't one do for Ulla? Wear mismatched socks, for example.

Seuraavaksi "Typerä luonto" -sarjamme viimeisimmässä jaksossa on tarjolla harvinaista, jopa ainutlaatuista todistusaineistoa Minin ja Bambu Plus -ylösalaisraglanin ensikohtaamisesta olohuoneen keskellä. Pahoittelemme kuva-aineiston heikkoa laatua.

In this episode of the "Silly Wildlife" series we have the rare opportunity to show unique evidence of the first encounter of Mini the Cat and the Bambu Plus top-down raglan in the middle of the living room. We apologize for the low quality of the material.

Mini vaanii. Kaukana.
Mini stalks. From a distance.

Ensikontakti. Häntä. Tassu.
First contact. Hand. Paw.

Uljas metsästäjä tarkkailee tilannetta ja pohtii strategiaansa.
The brave hunter observes the location and chooses a strategy.

Mätkis mätkis. Läps läps.
Slap slap.

Ja jäyst.
And chewy chew.

| (1) kommenttia - comments

29.06.2008

Loistelias keskiaikainen Turkubloggaus - A glorious medieval Turku entry

Käsky kävi, että Turun keskiaikamarkkinoilta on tehtävä loistelias raportti. Tässä siis sellainen, olkaapa hyvät.
I was told to do a glorious report from the Medieval Market in Turku. So, here you are.

Aina yhtä loisteliailla keskiaikamarkkinoilla elettiin vuotta 1413. Tois' puol' jokke elettiin loisteliaasti omaa aikaa baareissa ja Lankabaarissa, joka eli kesäaikaa ja oli kiinni.

On the glorious Medieval Market was the year 1413. On the other side of the river was also a glorious time: the Christmas beers had just arrived and the yarn shop Lankabaari was closed on summer Saturdays.

Markkinoilla rouva Aurora Fortunata alias Juuli myi loisteliasta lankaa, joita pengoimme loisteliaan kiinnostuneina, tosin viereiset loisteliaat tapahtumat melkein veivät mielenkiinnon...

On the market madame Aurora Fortunata alias Juuli sold glorious yarn which we looked at with glorious interest. However, the glorious events near-by almost stole the attention...

Mutta vain melkein.
Almost.

Seura oli varsin loisteliasta. Jussi on tietenkin loistelias. Zeska kehräsi loisteliaasti uudella värttinällään ja Pilvi löysi loisteliaasti mohairlankaa Juulilta. (Lanka kaikessa loisteliaisuudessaan oli lähellä muuttaa meille ensin, mutta vastustin kiusausta.)

The company was very glorious. Jussi is, of course, very glorious. Zeska spun gloriously with her new spindle and Pilvi gloriously found mohair yarn from Juuli. (The yarn almost moved here first in all its gloriousness but I was able to resist the temptation.)

Villisian porsaat olivat loisteliaan suloisia. (Oikeanpuoleinen kuva Zeskalta.)
The wild boar piglets were gloriously cute. (The photo on the right by Zeska.)

Ankea vesisadekin on Turussa loisteliaampaa.
Even the dull rainy weather is more glorious in Turku.

Tuliaiset olivat loisteliaita.
The souvenirs were glorious.

Ja lanka? Lanka oli erittäin, erittäin loisteliasta. Vasemmalla Rintalan tilan valkoista kampavillalankaa ja ruskeasävyistä karitsanvillalankaa sekä saippuaa. Rintalan tila on muuten tulossa elo-syyskuussa Töölöntorille Helsinkiin myymään tuotteitaan - menkää sinne! Oikealla Juulin mysteerisukkalankaa, akileijan väristä sukkalankaa ja Bambugi-sukkalankaa. Mmmm. Namia.

And the yarn? The yarn was very, very glorious. On the left white combed wool yarn and brown lambswool and some soap from Rintalan tila. On the right Juuli's mystery sock yarn, sock yarn in colour Columbine and Bambugi sock yarn (with bamboo). Mmmm. Yummy.

PS. Turku-Espoo-akryylinvapautusrintama tiedottaa Villasadulle: lankasi ovat kunnossa... toistaiseksi. Jätä rahat ja puudelinpennut paperipussissa uuden kuun aikaan tien risteykseen eikä kukaan loukkaannu. Vaihtoehtoisesti voimme sopia panttivankien vaihdosta seuraavassa neuletapaamisessa.

PS. The Turku-Espoo Acrylic Liberation Front wishes to make the following announcement to Villasatu: your yarns are all right... for now. Leave the money and the poodle puppies in a paper bag on new moon's time to the crossroads and no one gets hurt. Alternatively we can swap hostages in the next knitting meet-up.

| (4) kommenttia - comments

22.06.2008

Neulojan kissan juhannus - Knitter's cat's midsummer

Nyt kaikki yhteen ääneen: "Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"!
Everybody say "Awwwwwwwwwwwwwwww"!

| (11) kommenttia - comments

21.06.2008

Neulojan juhannus - Knitter's Midsummer

- Otatko aamiaista?
- Mmmm, kohta.

- Oletko sä menossa suihkuun?
- Mmmmmmm, juu, ihan pian.

- Katsotaanko vielä yksi Myytinmurtajat digiboksilta?
- Joo, katsotaan vaan. Kyllä.
- Vieläkö katsotaan?
- Joo.

- Otatko kahvia?
- Joo. (Vartin päästä) Onko tää mun kahvi? Sehän on ihan kylmää.
- Nii-in.

- Laitetaanko ruokaa?
- Joo. (Noin kymmenen minuutin päästä) Tarttetko sä apua?
- Tuutko syömään?
- Hetki vielä. Ihan pieni hetki. Iiiiihan pieni.

- Would you like some breakfast?
- Mmmmh, soon.

- Are you planning on taking a shower?
- Mmmmmmmmh, yeah, in a minute.

- Should we watch one more episode of Mythbusters?
- Yes, we should. Definitely.
- Still one more episode?
- Yes.

- Would you like some coffee?
- Yes. (In fifteen minutes) Is this my coffee? It's cold.
- No wonder.

- Let's cook dinner.
- Yes. (In ten minutes or so) Do you happen to need any help?
- Come and eat now.
- Just a moment. A small moment. A veeeeery small moment.

| (3) kommenttia - comments

16.06.2008

Jälkipyykki - Aftermath

Alkunäytös - Prologue

Onnettomuus! Kutsukaa paikalle tutkijat selvittämään rikos!
An accident! Call the investigators!

Tässä jaksossa... - In this episode...

- Neulerikospaikkatutkija Horatio Knitson CSI Espoosta, kuinka kuvailisitte todistusaineistoa A (kuvassa yllä) analysoituanne sitä?
- Todistusaineisto A:ssa olevat jäystämisjäljet sopivat kiistatta yhteen epäillyn kissan nro 1 hampaiden kanssa, samoin lankaan jääneestä kuolasta otettu näyte täsmää kissan DNA:han.
- Saanko huomauttaa, että nuo ovat vain aihetodisteita!
- Kyllä, mutta lisäksi valvontakameran nauhalta ja aikaisemmasta blogimerkinnästä näkee selvästi, kuinka epäilty kissa nro 1 jäystää lankaa.

- Knitting Crime Scene Investigator Horatio Knitson from KCSI Espoo, how would you describe your analysis of Exhibit A (pictured above)?
- The chewing marks on the Exhibit A match with the cat suspect 1's teeth, also the drool sample taken from the yarn matches with the cat's DNA.
- May I point out that it's only circumstancial evidence!
- Yes, in addition to that the surveillance camera tape and a previous blog entry show show clearly the cat suspect 1 in the act of chewing yarn.

- Tutkija Knitson, mikä on epäillyn kissan nro 1 suhde sukkapuikkorikokseen?
- Epäilty kissa nro 1 on toki syyllistynyt langan jäystämiseen, mutta sukkapuikkorikoksen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. (Katsoo kulmien alta ja laittaa aurinkolasit silmilleen.)

- Seuraava todistaja! Syyttäjä kutsuu paikalle Mini-kissan. Vannotteko tämän tonnikalapurkin kautta miukuvanne totuuden ja vain ja ainoastaan koko totuuden?
- Iu.

- KCSI Knitson, what is the connection between the cat suspect 1 and the DPN crime?
- The cat suspect 1 is clearly guilty of chewing yarn but it has no connection to the DPN crime in question. (Gives a look and puts on sunglasses.)

- The prosecutor would like to call the next witness. Mini the Cat, please step to the witness stand and raise your right paw. Place your paw on this tuna can. Do you solemnly swear to meow the truth, the whole truth and nothing but the truth?
- Iuw.

- Mini-kissa, myönnättekö nähneenne tässä oikeudenkäynnissä käsitellyt sukat aiemmin?
- Miu.
- Syyttäjä haluaa esittää todistusaineisto B:n (kuva yllä). Myönnättekö olevanne kuvassa oleva kissa?
- Miu! Kuva on lavastettu.
- Mini-kissa, teillä on pitkä tausta tunnettuna langan ja neuleiden raahaajana. Syyttäjä haluaa esittää todistusaineistona mm. blogimerkinnät 4.3.2008, 7.1.2005, 12.1.2005, 24.3.2004 ja 20.3.2004 sekä artikkelin Ullan numerosta 01/05.
- Miu?
- Myönnättekö raahanneenne sukkaa ja aiheuttaneenne siten onnettomuuden, jossa kaksi 2 mm bambusukkapuikkoa loukkaantui vakavasti?
- IU! IU! Mutta rrrakastan lankaa ja neuleita, hurrrr. (Kehrää äänekkäästi ja rakastaa kaikkia ja kaikkea.)
- Mini-kissa, syytteet teitä kohtaan hylätään. Kutsutaan seuraavaksi todistajaksi jalka!

2 mm bambupuikko nousee yleisön joukosta: - Tuo se oli! Syyllinen! Murhaaja! (Purskahtaa kyyneliin.)

- Mini the Cat, do you admit having seen the socks handled in this trial before?
- Miuw.
- The prosecutor wishes to show Exhibit B (pictured above). Do you admit being the cat in the picture?
- Miuw! That photograph is framed.
- Mini the Cat, you have a long history of dragging yarn and knits. The prosecutor wishes to show the following blog entries as evidence: 4.3.2008, 7.1.2005, 12.1.2005, 24.3.2004 and 20.3.2004 as well as an article in Ulla 01/05.
- Miuw?
- Do you confess to dragging a sock and causing an accident in which two 2 mm bamboo DPNs injured badly?
- MIUW! MIUW! But I luuuuuuurve yarn and knits, purrrrrrrrrrrr... (Purrs loudly and loves everything and everybody.)
- Mini the Cat, the charges against you are dropped. The prosecutor wishes to call the foot to the witness stand!

A 2 mm bamboo DPN stands up in the crowd. - That's the murderer! You're guilty! (Bursts up in tears.)

- Hurr. Iu Iu. Olinpas ovela. (Tassuttelee kohti auringonlaskua, mutta huomaa, että parvekkeella onkin kylmä ja palaa takaisin tuolille.)

- Purr. Miuw miuw. I was so clever. (Walks towards the sunset but realises that it's cold out on the balcony and returns to the chair.)

Loppunäytös - Epilogue

Jalan omistaja on maksanut velkansa yhteiskunnalle ja neulonut sukan loppuun. Sopeutuminen normaaliin elämään vienee aikaa, mutta terapian ja tukihenkilöiden avulla se lienee mahdollista. Onnettomuudessa olleille puikkouhreille tarjotaan edelleen kriisiapua ja ryhmäterapiaa, mutta ei neuleita, sillä langan näkeminen on puikoille vielä liian traumaattista.

The owner of the foot paid her debt to the society and finished the second sock. She is slowly adjusting to the normal life. It may take time but therapy and support persons take her a long way. Also the DPN victims of the accident receive continuously aid and group therapy - but not knitted items because seeing yarn is too traumatising for the DPNs.

Lopputekstit!
Roll credits!

| (8) kommenttia - comments

15.06.2008

Sangen traaginen onnettomuus - A very tragic accident

(ESPOO, LEPPÄVAARA) Tänään iltapäivällä Espoon Leppävaarassa tapahtui traaginen sukankudinonnettomuus, jossa loukkaantui kaksi 2 mm bambuista sukkapuikkoa. Loukkaantuneet kiidätettiin heti sohvapöydälle odottamaan liimaamista. Onnettomuudessa mukana olleet kolme muuta sukkapuikkoa selvisivät vahingoittumattomina.

"Ensin tuli kissa, joka raahasi meidät lattialle. Siellä makasimme avuttomina. Sitten tuli jalka, joka tallasi päällemme. Tunkeuduimme sukan sisään ja raahauduimme sen mukana ainakin 50 cm. Osa meistä tökkäsi jalkaan ja haavoitti sitä, mutta kaikesta huolimatta vierustoverini murtuivat. Se oli järkyttävää!" Näin kuvailee tapahtunutta yksi 2 mm bambusukkapuikkouhreista.

Kuulusteluissa jalan omistaja myönsi nauttineensa Senaatintorilla Pohjois-Karjala -tapahtumassa lasillisen Hermannin viinitilan kuohuviiniä. Rangaistukseksi hänet tuomittiin selvittämään sotkeutunut lanka katkaisematta sitä ja neulomaan sukka loppuun liukkailla Addin 2 mm teräksisillä sukkapuikoilla.

(ESPOO, LEPPÄVAARA) This afternoon in Leppävaara, Espoo occurred a tragic sock knitting accident in which two 2 mm bamboo DPNs were seriously injured. The injured DPNs were rushed to the coffee table to be glued. Three other DPNs also involved in the accident remained unharmed.

"First a cat came and dragged us to the floor. There we laid, all helpless. Then came a foot and stepped on us. It dragged us for at least 50 cm. We penetrated the sock and wounded the foot but despite that two of us got hurt. It was shocking!" describes one of the DPN victims.

In the hearing the owner of the foot admitted to drinking one glass of sparking wine made by Hermannin viinitila at Senaatintori in Helsinki. She was sentenced to wind the messed up yarn back to a ball without breaking it and to finish the sock with slippery 2 mm steel DPNs by Addi.

| (5) kommenttia - comments

12.06.2008

Ullakuva 1: Ullan pikku apulainen - Ulla's little helper

Olettehan huomanneet Ullakuvahaasteen Ullablogissa? Osallistun itse kuvalla, jossa pikku apulaiseni Takku jää kiinni itse teosta: noin 2 sekuntia myöhemmin lanka on jäystetty poikki. Bonuskuvana Maxi ja sama lanka - ja langan näette paremmin ensi Ullassa.

We started the Ulla photo challenge in Ullablog. Every two weeks we announce an Ulla-related theme and ask people to blog about it. The first theme is "Ulla's little helper" and this is my contribution to the challenge. In the picture Takku is caught red-pawed chewing yarn; two seconds later the yarn was broken. As a bonus Maxi and the same yarn - and the yarn is introduced better in the next Ulla.

| (0) kommenttia - comments

05.06.2008

Jämä-Ulla

jamaulla.jpg

Maailman ympäristöpäivän kunniaksi julkaisimme Jämä-Ullan.

To honor the World Environment Day, we published Jämä-Ulla, patterns for leftover yarns.

| (0) kommenttia - comments

03.06.2008

Sock the Casbah!

Halusin vain sanoa, että Hand Maidenin Casbah (kuvassa väri Sangria) on ehkä ihquinta sukkalankaa ikinä (ja että en millään malttanut odottaa, että pääsisin kirjoittamaan tuon otsikon)! Siispä suokaa anteeksi, vetäydyn laulamaan itsekseni "O Canada" (koska Hand Maiden on kanadalainen) ja... ja ja... enpäs kerro. Katsokaa seuraavasta Ullasta lisää.

Tämän arvoituksellisen merkinnän teille tarjosi TitiTyy.

I just wanted to say that Hand Maiden's Casbah (pictured in Sangria) is the loveliest sock yarn ever (and that I just had to write that title)! Please excuse me while I retreat to my chambers to sing "O Canada" (because Hand Maiden is Canadian) and... and and... I won't tell the rest. Check out the next Ulla for more information.

This enigmatic entry was sponsored by TitiTyy.

| (1) kommenttia - comments

02.06.2008

Tervehdys Tampereelta - Greetings from Tampere

Tervehdys Tampereelta saapui tänään postissa. Kutsuin kissat tutkimaan sen sisältöä...
A greeting from Tampere arrived today in the mail. I called the cats to check it out...

...mutta kuten yleensäkin, paras tapa saada kissa kuvaan on yrittää ottaa kuva ilman kissaa.
... but as usual, the best way to take a picture of a cat is trying to take a picture without the cat.

Paketissa oli suklaata (nam!), kissanruokaa (nam nam!) ja kangasvihkonen neuloja varten. Viimeinkin saan neulani järjestykseen, tähän mennessä ne ovatkin lojuneet epämääräisissä kasoissa vähän missä sattuu. Kiitos, Teija sekä Roope, Reetta ja Rasmus ja varsinkin Nekku! Nekun yksivuotissynttärien kunniaksi jaossa oli paketti, joka saapui nyt meille. Mini, Maxi, Frank ja Takku kiittäisivät myös, jos ruoan mussutukseltaan ehtisivät... ja minäkin taidan siirtää ahnaat sormeni tästä näppikseltä pahaa-aavistamattoman suklaan kimppuun. Mmm. Tämä tuli tarpeeseen.

The greeting consisted of chocolate (yum!), cat food (yum yum!) and a leaflet for my sewing needles and pins. At least they will be arranged, so far they have been laying all around. Thank you, Teija and Roope, Reetta & Rasmus and especially Nekku! Nekku turned one and wanted to give a small gift to celebrate that and that gift arrived now here. Mini, Maxi, Frank and Takku would also say thank you but they appear to be too busy eating right now... and I'll move my greedy fingers from the keyboard to the unsuspecting chocolate bars. Mmm. This is exactly what I needed.

| (2) kommenttia - comments

« toukokuu 2008 | Blog | heinäkuu 2008 »