Keskiaikaiset mitat

Keskiajalla oli käytössä useita erilaisia mittajärjestelmiä, jotka vaihtelivat maittain ja alueittain. Jopa samannimisten mittayksiköiden väliset suhteet vaihtelivat ajan ja paikan mukaan.

Tällä sivulla on esitelty suomalaisia, ruotsalaisia, brittiläisiä ja joitakin venäläisiä mittayksiköitä. Enemmän tietoa keskiajan mitoista löytyy sivulta Historical weights and measures. Brittiläiset mittayksiköt saattavat erota kooltaan samannimisistä USA:ssa nykyisin käytettävistä mittyksiköistä. Koska keskiajalla Amerikkaa ei ollut vielä olemassa ja maapallokin oli litteä, USA:laisia tilavuusmittoja ei käsitellä tällä sivulla.

Tämän sivun mittayksiköt ovatkin lähinnä suuntaa-antavia. Vaikka koko ilmoitettaisiinkin tarkasti SI-järjestelmän mittoina, laskutoimituksen lopputulos on aina likiarvo. Joidenkin mittayksiköiden suuruus on määritetty vasta keskiajan jälkeen, joten niiden suuruusluokasta keskiajalla ei ole täyttä varmuutta.

Painomitat

Vanhat suomalaiset ja ruotsalaiset painomitat

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
kippunta,
[ruots.] skeppspund
170 kg 20 leiviskää
graani,
[ruots.] gran
Vaihtelee maan ja käyttökohteen mukaan n. 50 mg:sta yli 60 mg:an. Apteekkipainona (60,6 - 62,1 mg) graania on Ruotsissa käytetty vuoteen 1863 ja Suomessa vuoteen 1887.

leiviskä,
[ruots.] lispund

8,5 kg 20 naulaa. Leiviskästä on käytetty myös arvoa 10 kg.
senteri 42,5 kg 100 naulaa
naula,
[ruots.] skålpund
0,425 kg 2 markkaa, 32 luotia

markka,
[ruots.] mark

212,5 g Viikinkiajalla n. 203 g.
unssi,
[ruots.] uns
27,9 g  
luoti,
[ruots.] lod
13,3 g 1 luoti apteekkipainona = 1/2 unssia = 14,84 g ja kultapainona 13,93 g

Venäläiset painomitat

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa

kuli,
[ven.] kulj

147,42 kg

Yleensä 9 puutaa. Tilavuusmittana käytettynä 300 venäjän naulaa ruisjauhoja, 320 naulaa suurimoita, 360 naulaa rukiita, 260 naulaa ohria, 220 naulaa kauroja.

puuta,
[ven.] pud
16,38 kg 40 Venäjän naulaa
berkovets 163,8 10 puutaa
venäjän naula,
[ven.] funt
409,5 g  

Brittiläiset painomitat

Tässä ovat yleisimmät painomitat.

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa

englantilainen tonni,
[engl.] ton

1016 kg

2240 paunaa, 20 sentneriä.

sentneri,
[engl.] hundredweight
50,80 kg 112 paunaa
unssi,
[engl.] ounce
28,25 g 16 dramia
pauna,
[engl.] pound
0,454 kg 16 unssia. Käytetään myös suomenkielistä nimitystä naula. Italiassa ja Etelä-Ranskassa pauna oli 12 unssia. 1.7.1959 lähtien pauna on ollut 0,454 kg (tarkasti 453,59237 g).
gramma,
[engl.] gram
1,037 g 16 graania. Huom. ei sama kuin SI-järjestelmän gramma.
graani,
[engl.] grain
0,0648 g 7000 graania on 1 pauna.
dram 1,77 g 27,34375 graania.
stone 6,35 kg Yleensä 14 naulaa.

Seuraavat painomitat on laskettu 0,454 kg paunan mukaan. Yksiköiden suhde paunaan on sama paunan painosta riippumatta.

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
quartern 1,816 kg
4 paunaa.
block 2,27 kg
5 paunaa.
head 3,0645 kg
6 3/4 paunaa
clove, brick 3,178 kg
7 paunaa.
gallon 4,54 kg 10 paunaa.
score 9,08 kg 20 paunaa.
truss, straw 16,344 kg 36 paunaa.
frail 22,7 kg 50 paunaa.
firkin 25,424 kg 56 paunaa, 2 quartrernia
bushel 28,602 kg 63 paunaa.
tub 38,136 kg 84 paunaa.
box 40,86 kg 90 paunaa.
quintel, hundredweight 45,4 kg 100 paunaa
fagot, seam 54,48 kg 120 paunaa. Fagotilla mitattiin rautaa ja terästä, seamilla lasia.
sack 76,272 kg 168 paunaa, 2 tubia. Käytettiin hiilen ja perunan mittamiseen.
wey 82,628 kg 182 paunaa.

Sekalaisia painomittoja

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
assi n. 48 mg - 58 mg Kullan ja hopean painon mittaamisessa käytetty yksikkö, käytettiin jo Roomassa.
tonni 454 kg Laivojen kantokyvystä puhuttaessa tonni tarkoittaa tuhatta paunaa (454 kg) ja viittaa sen painon määrään, jonka laiva pystyy kantamaan ilman että sen uppoama tulee liian syväksi.
pauna 456,6 g (avoirdupois)
453,592 g (16 unssia) 373,2 g (troy)

Amerikansuomalainen nimitys poundille.

iso lästi 24500 kg Mittayksikkö, jota käytettiin laivan kantavuuden mittaamisessa.
uusi lästi 4250 kg Mittayksikkö, jota käytettiin laivan kantavuuden mittaamisessa.
lästi, laivanlästi 2448 kg

Mittayksikkö, jota käytettiin laivan kantavuuden mittaamisessa.

unssi

1. 27.9 g
2. 29.69 g
3. 28.35 g

1. Kullan ja hopean mittana
2. Apteekkipaino
3. Anglo-saksinen unssi
sentaali, senttaali 100 kg Samasta painomäärästä voidaan käyttää myös käsitteitä desitonni tai metrinen kvintaali.

Pituusmitat

Vanhat suomalaiset ja ruotsalaiset pituusmitat

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
peninkulma,
[ruots.] mil
1. n. 5 km
2. 10 km
1. Vanha eli Suomen peninkulma oli matka, jonka päähän koiran haukunta kuuluu. Käytössä 1600-luvulle asti kansan keskuudessa.
2. Uusi eli Ruotsin peninkulma. Ennen vuotta 1665 pituus vaihteli paikkakunnittain. 1665-1880 mil oli 10,6885 km, jolloin peninkulma oli 10 virstaa. Vuodesta 1881 eteenpäin mil on ollut 10 km.
poronkusema n. 7,5 km Matka, jonka poro kulkee virtsattuaan ennen kuin virtsaa uudelleen.
virsta,
[ruots.] fjärdingsväg
1. 1069 m
2. 2672 m
1. Suomi
2. Ruotsinvirsta, 2400 syltä.
syli,
[ruots.] famn
1,78 m 3 kyynärää, 6 jalkaa. Sormenpäiden välinen etäisyys kun kädet levitetään.

tanko,
[ruots.] stång

3 - 5,4 m Kylän tankomitta, 5 - 9 kyynärää
steg 0,9 m  
kyynärä,
[ruots.] aln
59,4 cm 1/3 syltä, 2 jalkaa, 24 tuumaa. Pituus kyynärpäästä sormenpäihin.
kortteli,
[ruots.] qvart
14,8 cm 1 kortteli = 1/2 jalkaa
jalka,
[ruots.] fot
29,69 cm  
tuuma,
[ruots.] tum
2,474 cm  

linja,
[ruots.] linje

2,06 mm 1/12 tuumaa, tai 1/10 desimaalituumaa, jolloin 2.97 mm
vaaksa (n. 15-20 cm) Peukalon ja pikkusormen päiden välinen etäisyys, kun sormet levitetään.
[ruots.] skrupel 0,02969 mm  

Brittiläiset pituusmitat

Ennen kuin roomalaispohjainen mittajärjestelmä otettiin käyttöön 1066, Iso-Britanniassa käytettiin Anglo-Saksien mittajärjestelmää, joka perustui ohranjyvään ja gyrdiin. Anglo-saksien järjestelmä oli todennäköisesti germaanista alkuperää. Mittajärjestelmää määriteltiin uudelleen vuosina 1215,1496, 1588 ja 1758. Nykyinen brittiläinen mittajärjestelmä määriteltiin 1845. Brittiläiset pituusmitat eivät ole samoja kuin suomalaiset saman nimiset mitat.

Mittayksikkö SI-järjestelmä Koko verrattuna muihin pituusmittoihin Lisätietoa

ohranjyvä,
[engl.] barleycorn

n. 0,85 cm 1/3 tuumaa

Anglo-saksien perusyksikkö, ohranjyvän pituus.

sormenleveys,
[engl.] digit
1,905 cm 3/4 tuumaa  
tuuma,
[engl.] ynch, inch
2,54 cm   Anglo-saksien tuuma, 3 ohranjyvää.
kynsi,
[engl.] nail
5,715 cm 2 1/4 tuumaa 3 sormenleveyttä
kämmenenleveys,
[engl.] palm
7,62 cm 3 tuumaa  
kämmenenleveys,
[engl.] hand
10,16 cm 4 tuumaa Hevosia mitattaessa.
[engl.] shaftment 16,51 cm tai
15,24 cm
6 1/2 tuuma ennen vuotta 1066, 6 tuumaa sen jälkeen Käden ja pystyssä olevan peukalon yhteenlaskettu pituus.

vaaksa,
[engl.] span

22,86 cm 3 palmia, 9 tuumaa Peukalon ja pikkusormen päiden välinen etäisyys, kun sormet levitetään.
jalka,
[engl.] foot
30,48 cm

Yleensä 13 tuumaa ennen vuotta 1066, sen jälkeen 12 tuumaa.

Ennen vuotta 1066 saattoi olla enemmän tai vähemmän kuin 13 tuumaa, riippuen paikasta.
kyynärä,
[engl.] cubit
45,72 cm 18 tuumaa Tarkkaan ottaen kyynärvarsi.
kyynärä,
[engl.] ell
114,3 cm 20 kynttä tai 45 tuumaa Tätä kyynärää käytettiin kankaan ja vaatteiden mittamisessa.
jaardi,
[engl.] yard
91,44 cm 3 jalkaa Käytössä v. 1066 jälkeen.
syli,
[engl.] fathom
182,88 cm 6 jalkaa Sormenpäiden välinen etäisyys, kun kädet levitetään.
[engl.] furlong n. 201,13 m 1/8 Englannin mailia

Alun perin furrow long, pitkävako. Vaon pituus kynnetyllä eekkerin kokoisella pellolla.

[engl.] league 4828 m Yleensä 3 Englannin mailia Yksi league tarkoittaa matkaa, jonka kävelee tunnissa.
maili, englanninpeninkulma,
[engl.] mile
1609 m  

Käytössä v. 1066 jälkeen. Alun perin sama kuin roomalaisten maili (5000 jalkaa), mutta 1592 pidennettiin 5280 jalkaan. Skotlanninmaili (pitkämaili) oli 5940 jalkaa ja irlanninmaili 6720 jalkaa.

keppi, tanko,
[engl.] rod

609,6 cm tai
502,92 cm

 

Alun perin Saksien gyrd-mittatikku. Alun perin 20 jalkaa. Vuoden 1066 jälkeen 16 1/2 jalkaa. Mitattiin niin, että 16 miestä asettui jonoon varpaat kiinni edellä olevan kantapäissä. Rod oli vasempien jalkojen muodostama pituus, ylimääräinen 1/2 jalka tuli kenkien nahan paksuudesta.

mittaketju,
[engl.] chain
20,12 m Jakaantui 100 renkaaseen (link)

Otettu käyttöön 1600-luvulla. 66 jalkaa, vaihtoehto rodille maanmittauksessa.

Venäläiset pituusmitat

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa

virsta

1068,84 m

Yleensä 9 puutaa. Tilavuusmittana käytettynä 300 venäjän naulaa ruisjauhoja, 320 naulaa suurimoita, 360 naulaa rukiita, 260 naulaa ohria, 220 naulaa kauroja.

Venäjän kyynärä 71cm  
versokka 4,445 cm  
setvertti 17,78 cm  

Sekalaisia pituusmittoja

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
meripeninkulma 1,852km 1 solmu on 1 mpk/h.

Pinta-alamitat

Vanhat suomalaiset ja ruotsalaiset pinta-alamitat

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa

äyrinmaa,
[ruots.] öresland

- 11 777 (neliö)kyynärää (vuonna 1633)
penninginmaa,
[ruots.] penningland
-

490 7/10 (neliö)kyynärää

äyrityisenmaa,
[ruots.] örtuguland

- 3 926 (neliö)kyynärää

kapanala,
[ruots.] kappe

 

- 1/32 osa tynnyrinalasta = 1.54 aaria
tynnyrinala,
[ruots.] tunneland

4936,5 neliömetriä
= 0,494 hehtaaria

Peltoala, joka saatiin viljeltyä yhdellä tynnyrillisellä viljaa.

Brittiläiset pinta-alamitat

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
eekkeri,
[engl.] acre
4047 neliömetriä

Saksilainen yksikkö, nimi tarkoittaa peltoa. 1 furlong kertaa 4 rodia. Todennäköisesti tarkoittanut pinta-alaa, jonka pystyi kyntämään päivässä. 640 eekkeriä on yksi neliömaili.

Tilavuusmitat

Vanhat suomalaiset ja ruotsalaiset tilavuusmitat

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
lästi 1500 l - 2100 l Vanha vaihtelevankokoinen tilavuusmitta. Yleensä lästi oli 12 tynnyriä ja tynnyrin tilavuus vaihteli 125 l:n ja 175 l:n välillä.

tynnyri,
[ruots.] tunna

125,6 l 48 kannua, juokseva aine, esim. terva.

tynnyri,
[ruots.] tunne

n. 165 l viljamitta
parmas,
[ruots.] parm
-

2 kesäkuormaa

kesäkuorma,
[ruots.] lass

  Tynnyrinalalta saatiin keskim. 4 kesäkuormaa heiniä

talvikuorma,
[ruots.] vinterlass

- Hieman isompi kuin kesäkuorma
[ruots.] kapplass - 4 aamia (heinää)

aami,
[ruots.] åhm

157 l Heinämittana ¼ kuormaa
kannu 2,6172 l  
kappa 4,58 l Käytetään yhä torilla perunamäärän mittana.

Brittiläiset tilavuusmitat

Tilavuusmitat riippuivat mitattavasta aineesta, joten brittiläinen tilavuusjärjestelmä on käsittämättömän sekava.

Nykyisin Britanniassa käytetään Brittiläisen imperiumin gallonaa (imperial gallon), joka on 4,54609 litraa. Keskiajalla viiniä mitattiin Englannissa viinigallonalla, joka oli 3,78541 litraa. Tosin tämä arvo standardoitiin vasta 1707, joten sitä ennen viinigallonan suuruus vaihteli. Olutgallona oli 4,621 litraa.

Vehnän- ja ohranjyviä mitattiin viljagallonalla, joka oli 4,4048 litraa.Vuonna 1303 kuningas Edward I antoi asetuksen, jonka mukaan gallonaan meni 8 paunaa vehnänjyviä. 1400-luvulla määriteltiin ns. Winchesterin gallonat eri aineille. Viljagallonat ovat perinteisesti olleet nestegallonaa isompia, koska viljanjyvien väliin jää ilmaa. Skotlannissa käytetty gallona taas oli 13,63 litraa.

Seuraavassa taulukossa ovat tilavuusmittojen väliset suhteet. Vastaava litrakoko riippuu siitä, mitä gallonaa käytetään perusyksikkönä. Taulukossa litrakoot on laskettu viljagallonalla (4,4048 litraa).

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
[engl.] gill 0,13765 l 1/4 pintia
kuppi, pikari, malja,
[engl.] cup
0,2753 l 2 gilliä, 1/2 pintia
[engl.] pint 0,5506 l

2 cupia

neljännesgallona,
[engl.] quart
1,1012 l 2 pint
kannu, tuoppi,
[engl.] pottle
2,2024 l 2 quartia, 4 pint
gallona,
[engl.] gallon
4,4048 l 2 pottlea, 8 pint
[engl.] peck 8,8096 l
2 gallonaa, 16 pint
vakka,
[engl.] bushel
35,2384 l 4 peckiä, 8 gallonaa
[engl.] bag 105,7152 l 3 bushelia
[engl.] chauldron, chaldron 1268,5824 l 12 bagiä, 36 bushelia. Chaldron on lähinnä hiilimitta.
[engl.] coombe 140,9536 l
4 bushelia
[engl.] quarter 281,9072 l 2 coombea
lasti
[engl.] load, wey
1409,536 l 5 quarteria
lästi,
[engl.] last
2819,072 l 2 loadia tai wey

Seuraavassa taulukossa ovat oluen tilavuusyksikköjen suhteet. Olutgallona on 4,621 litraa.

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
nelikko,
[engl.] firkin
41,589 l 9 olutgallonaa
[engl.] kilderkin 83,178 l 2 firkiniä, 18 gallonaa
tynnyri,
[engl.] barrel
166,356 l 2 kilderkiniä, 36 gallonaa
härkätynnyri,
[engl.] hogshead
249,534 l 1 1/2 barrelia, 54 gallonaa
[engl.] puncheon 332,712 l 1 1/3 hogsheadiä, 72 gallonaa
[engl.] butt, pipe 499,068 l 1 1/2 puncheonia, 2 hogsheadiä, 108 gallonaa

sammio,
[engl.] tun

998,136 l 2 pipea, 216 gallonaa

Seuraavassa taulukossa ovat viinin tilavuusyksikköjen suhteet. Viinigallona on 3,78541 litraa.

Mittayksikkö SI-järjestelmä Lisätietoa
[engl.] anker 37,8541 l 10 viinigallonaa
[engl.] rundlet 68,13738 l 18 gallonaa
tynnyri,
[engl.] barrel
119,240415 l 31,5 gallonaa
[engl.] tierce 158,98722 l 42 gallonaa
härkätynnyri,
[engl.] hogshead
238,48083 l 63 gallonaa
[engl.] puncheon 317,97444 l 2 tierceä, 84 gallonaa
[engl.] butt, pipe 476,96166 l 1 1/2 puncheonia, 126 gallonaa
sammio,
[engl.] tun
953,92332 l
2 pipea, 252 gallonaa